Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Eksik ölçüp tartanların vay haline,

Ali Bulaç 2- Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

Ali Bulaç 3- Onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.

Ali Bulaç 4- Yoksa diriltileceklerini sanmıyor mu?

Ali Bulaç 5- Büyük bir günde.

Ali Bulaç 6- İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.

Ali Bulaç 7- Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz 'Siccîn'dedir.

Ali Bulaç 8- 'Siccîn'in ne olduğunu sana öğreten nedir?

Ali Bulaç 9- Yazılı bir kitaptır.

Ali Bulaç 10- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 11- Ki onlar, din gününü yalanlıyorlar.

Ali Bulaç 12- Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan', günahkar olandan başkası yalanlamaz.

Ali Bulaç 13- Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: 'Geçmişlerin masallarıdır' dedi.

Ali Bulaç 14- Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

Ali Bulaç 15- Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutulmuşlardır.

Ali Bulaç 16- Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır.

Ali Bulaç 17- Sonra onlara: 'İşte sizin yalanladığınız (şey) budur' denir.

Ali Bulaç 18- Hayır; ebrar olanların kitabı, 'İlliyîn'dedir.

Ali Bulaç 19- 'İlliyîn'in ne olduğunu sana öğreten nedir?

Ali Bulaç 20- Yazılı bir kitaptır.

Ali Bulaç 21- Ona yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar şahid olurlar.

Ali Bulaç 22- Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler.

Ali Bulaç 23- Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler.

Ali Bulaç 24- Nimetin parıltılı-sevincini yüzlerinde tanırsın.

Ali Bulaç 25- Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir.

Ali Bulaç 26- Ki sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler, bunun için yarışsınlar.

Ali Bulaç 27- Onun karışımı 'tesnim'dendir.

Ali Bulaç 28- Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer.

Ali Bulaç 29- Doğrusu, 'suç ve günah işleyenler,' kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi.

Ali Bulaç 30- Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi.

Ali Bulaç 31- Yakınlarına döndükleri zaman neşeyle dönerlerdi.

Ali Bulaç 32- Onları gördükleri zaman ise: 'Bunlar elbette şaşkın-sapıklardır' derlerdi.

Ali Bulaç 33- Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

Ali Bulaç 34- Artık bugün, iman edenler, kafir olanlara gülmektedirler.

Ali Bulaç 35- Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle.

Ali Bulaç 36- Nasıl, kafir olanlar, işlediklerinin 'feci karşılığını gördüler mi?'

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa