Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Surat astı ve yüz çevirdi;

Ali Bulaç 2- Kendisine o kör geldi diye.

Ali Bulaç 3- Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip-arınacak?

Ali Bulaç 4- Veya öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak.

Ali Bulaç 5- Fakat kendini müstağni gören (hiç bir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise,

Ali Bulaç 6- İşte sen, onda 'yankı uyandırmaya’ çalışıyorsun.

Ali Bulaç 7- Oysa, onun temizlenip-arınmasından sana ne?

Ali Bulaç 8- Ama koşarak sana gelen ise,

Ali Bulaç 9- Ki o, 'içi titreyerek korkar' bir durumdadır;

Ali Bulaç 10- Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

Ali Bulaç 11- Hayır; çünkü o (Kur'an), bir öğüttür.

Ali Bulaç 12- Artık dileyen, onu 'düşünüp-öğüt alsın.'

Ali Bulaç 13- O (Kur'an), 'şerefli-üstün' sahifelerdedir.

Ali Bulaç 14- Yüceltilmiş, tertemiz (mutahhar) kılınmış.

Ali Bulaç 15- Katiplerin ellerinde.

Ali Bulaç 16- (Ki onlar,) Üstün değerli, 'iyilik ve dürüstlük sembolü.'

Ali Bulaç 17- Kahrolası insan, ne kadar nankördür.

Ali Bulaç 18- (Allah) Onu hangi şeyden yarattı?

Ali Bulaç 19- Bir damla sudan yarattı da onu 'bir ölçüyle biçime soktu.'

Ali Bulaç 20- Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

Ali Bulaç 21- Sonra onu öldürdü, böylece kabre gömdürdü.

Ali Bulaç 22- Sonra dilediği zaman onu diriltir.

Ali Bulaç 23- Hayır; ona (Allah'ın) emrettiğini yerine getirmedi.

Ali Bulaç 24- Bir de insan, yediğine bir bakıversin;

Ali Bulaç 25- Biz şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık,

Ali Bulaç 26- Sonra yeri yardıkça yardık;

Ali Bulaç 27- Böylece onda taneler bitirdik,

Ali Bulaç 28- Üzümler, yoncalar,

Ali Bulaç 29- Zeytinler, hurmalar,

Ali Bulaç 30- Boyları birbiriyle yarışan ve içiçe girmiş ağaçlı bahçeler.

Ali Bulaç 31- Meyveler ve otlaklıklar,

Ali Bulaç 32- Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.

Ali Bulaç 33- Fakat 'kulakları patlatırcasına olan o gürleme' geldiği zaman,

Ali Bulaç 34- Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar;

Ali Bulaç 35- Annesinden ve babasından,

Ali Bulaç 36- Eşinden ve çocuklarından,

Ali Bulaç 37- O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır.

Ali Bulaç 38- O gün, öyle yüzler vardır ki apaydınlıktır;

Ali Bulaç 39- Güler ve sevinç içindedir.

Ali Bulaç 40- Ve o gün, öyle yüzler de vardır ki üzerini toz bürümüştür.

Ali Bulaç 41- Bir karartı sarıp-kaplamıştır.

Ali Bulaç 42- İşte onlar da, kafir, facir olanlardır.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa