Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun.

Ali Bulaç 2- Yumuşacık çekip alanlara,

Ali Bulaç 3- Yüzdükçe yüzerek gidenlere,

Ali Bulaç 4- Öncü olarak yarışıp geçenlere,

Ali Bulaç 5- Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere,

Ali Bulaç 6- O sarsıntının sarsacağı gün,

Ali Bulaç 7- Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

Ali Bulaç 8- O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.

Ali Bulaç 9- Gözler zillet içinde düşecek.

Ali Bulaç 10- Derler ki: 'Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?'

Ali Bulaç 11- 'Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?'

Ali Bulaç 12- Derler ki: 'Şu durumda, zararına bir dönüştür bu.'

Ali Bulaç 13- Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır.

Ali Bulaç 14- Bir de bakarsın ki, onlar yerin üstündedirler.

Ali Bulaç 15- Musa'nın haberi sana geldi mi?

Ali Bulaç 16- Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

Ali Bulaç 17- 'Firavun'a git; çünkü o, azdı.'

Ali Bulaç 18- Ona de ki: “Temizlenmek ister misin?'

Ali Bulaç 19- 'Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O'ndan) korkmuş olursun.'

Ali Bulaç 20- (Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi.

Ali Bulaç 21- Fakat o, yalanladı ve isyan etti.

Ali Bulaç 22- Sonra (karşı yönde) çaba harcayıp sırtını döndü.

Ali Bulaç 23- Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi;

Ali Bulaç 24- 'Sizin en yüce Rabbiniz benim' dedi.

Ali Bulaç 25- Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

Ali Bulaç 26- Gerçekten bundan 'içi titreyerek korkacak' kimse için elbette bir ibret (ders) vardır.

Ali Bulaç 27- Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.

Ali Bulaç 28- Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

Ali Bulaç 29- Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı.

Ali Bulaç 30- Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.

Ali Bulaç 31- Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.

Ali Bulaç 32- Dağlarını dikip-oturttu;

Ali Bulaç 33- Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.

Ali Bulaç 34- Ancak o, 'her şeyi batırıp gömen büyük-felaket’ (kıyamet) geldiği zaman.

Ali Bulaç 35- O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp-anlar.

Ali Bulaç 36- Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir.

Ali Bulaç 37- Artık kim taşkınlık edip-azarsa,

Ali Bulaç 38- Ve dünya hayatını seçerse,

Ali Bulaç 39- Şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.

Ali Bulaç 40- Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa,

Ali Bulaç 41- Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.

Ali Bulaç 42- 'O ne zaman demir atacak?' diye, sana kıyamet-saatini soruyorlar.

Ali Bulaç 43- Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki…

Ali Bulaç 44- En sonunda o (ve onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir.

Ali Bulaç 45- Sen, yalnızca ondan 'içi titreyerek korkanlar' için bir uyarıcısın.

Ali Bulaç 46- Onu gördükleri gün, sanki, bir akşam veya bir kuşluk-vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa