Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

Ali Bulaç 2- O büyük haberi mi?

Ali Bulaç 3- Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

Ali Bulaç 4- Hayır; pek yakında bileceklerdir.

Ali Bulaç 5- Yine hayır; pek yakında bileceklerdir.

Ali Bulaç 6- Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

Ali Bulaç 7- Dağları da birer kazık?

Ali Bulaç 8- Sizi çift çift yarattık.

Ali Bulaç 9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

Ali Bulaç 10- Geceyi bir örtü yaptık.

Ali Bulaç 11- Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

Ali Bulaç 12- Üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

Ali Bulaç 13- Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

Ali Bulaç 14- Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan 'bardaktan boşanırcasına su' indirdik.

Ali Bulaç 15- Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

Ali Bulaç 16- Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

Ali Bulaç 17- Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

Ali Bulaç 18- Sur'a üfürüleceği gün, artık dalga dalga geleceksiniz.

Ali Bulaç 19- O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

Ali Bulaç 20- Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

Ali Bulaç 21- Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

Ali Bulaç 22- Taşkınlık edip-azanlar için son varış yeridir.

Ali Bulaç 23- Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

Ali Bulaç 24- Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

Ali Bulaç 25- Kaynar sudan ve irinden başka.

Ali Bulaç 26- (İşlediklerine karşılık) Uygun-denk bir ceza olarak,

Ali Bulaç 27- Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

Ali Bulaç 28- Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

Ali Bulaç 29- Oysa biz, her şeyi yazıp saymışızdır.

Ali Bulaç 30- Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;

Ali Bulaç 31- Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır.

Ali Bulaç 32- Nice bahçeler ve üzüm bağları.

Ali Bulaç 33- Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

Ali Bulaç 34- Dopdolu kadehler.

Ali Bulaç 35- İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.

Ali Bulaç 36- Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

Ali Bulaç 37- Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O’na hitap etmeye güç yetiremezler.

Ali Bulaç 38- Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

Ali Bulaç 39- İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

Ali Bulaç 40- Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan: 'Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim' diyecek.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa