Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun;

Ali Bulaç 2- Derken kökünden koparıp savuranlara.

Ali Bulaç 3- Yaydıkça yayanlara.

Ali Bulaç 4- Böylece ayırdıkça ayıranlara,

Ali Bulaç 5- Zikr (vahy, öğüt) bırakanlara;

Ali Bulaç 6- Özür (suçu, eksikliği ortadan kaldırmak) veya uyarmak için.

Ali Bulaç 7- Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

Ali Bulaç 8- Yıldızlar 'örtülüp (ışıkları) silindiği' zaman,

Ali Bulaç 9- Gök yarıldığı zaman

Ali Bulaç 10- Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman,

Ali Bulaç 11- Ve resuller de (şahitlik için) belli bir vakitte getirildiği zaman

Ali Bulaç 12- (Bu,) Hangi gün için ertelenmişti?

Ali Bulaç 13- (Mü'mini müşrikten, haklıyı haksızdan) Ayırma günü için.

Ali Bulaç 14- Bu ayırma gününü sana ne bildirdi?

Ali Bulaç 15- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 16- Biz, öncekileri helak etmedik mi?

Ali Bulaç 17- Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.

Ali Bulaç 18- İşte biz, suçlu-günahkarlara böyle yapıyoruz.

Ali Bulaç 19- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 20- Sizi basbayağı bir sudan yaratmadık mı?

Ali Bulaç 21- Sonra onu savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik.

Ali Bulaç 22- Belli bir süreye kadar;

Ali Bulaç 23- İşte (buna) güç yetirdik. Demek ki, biz ne güzel güç yetirenleriz.

Ali Bulaç 24- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 25- Yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı?

Ali Bulaç 26- Dirilere ve ölülere.

Ali Bulaç 27- Ve onda sabit yüksek dağlar var etmedik mi? Size tatlı bir su içirmedik mi?

Ali Bulaç 28- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 29- Kendisini yalanladığınız (azab)a gidin.

Ali Bulaç 30- Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.

Ali Bulaç 31- Ne gölge altında barındırır, ne (yakıcı) alevden korur.

Ali Bulaç 32- Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar.

Ali Bulaç 33- Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

Ali Bulaç 34- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 35- Bu, onların konuşamayacakları bir gündür.

Ali Bulaç 36- Ve onlara özür beyan etmeleri için izin verilmez.

Ali Bulaç 37- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 38- Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri 'bir arada topladık.'

Ali Bulaç 39- Şayet kurabileceğiniz hileli bir düzeniniz varsa, hemen bana karşı kurun.

Ali Bulaç 40- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 41- Şüphesiz muttaki olanlar, gölgeliklerde ve pınar-başlarındadır;

Ali Bulaç 42- Ve canlarının çekip-arzu ettiği meyveler (arasındadırlar).

Ali Bulaç 43- Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere, afiyetle yiyin ve için.

Ali Bulaç 44- Elbette biz, 'iyi ve güzel' davrananları işte böyle ödüllendiririz.

Ali Bulaç 45- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 46- (Sizler de dünyada) Yiyin ve biraz yararlanın. Çünkü siz, suçlu-günahkar kimselersiniz.

Ali Bulaç 47- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 48- Onlara: 'Rüku edin' denildiği zaman, rüku etmezler.

Ali Bulaç 49- O gün, yalanlayanların vay haline.

Ali Bulaç 50- Artık onlar, bundan sonra hangi söze inanacaklar?

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa