Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Ey bürünüp örtünen,

Ali Bulaç 2- Kalk (ve) bundan böyle uyar.

Ali Bulaç 3- Rabbini tekbir et (yücelt)

Ali Bulaç 4- Elbiseni temizle.

Ali Bulaç 5- Pislikten kaçınıp-uzaklaş.

Ali Bulaç 6- Daha çok istekte bulunmak (başa kakmak) için iyilik yapma.

Ali Bulaç 7- Rabbin için sabret.

Ali Bulaç 8- Çünkü o boruya (sur'a) üfürüldüğü zaman,

Ali Bulaç 9- İşte o gün, zorlu bir gündür;

Ali Bulaç 10- Kafirler içinse hiç kolay değildir.

Ali Bulaç 11- Kendisini tek olarak (ve yapayalnız) yarattığım (şu adam)ı Bana bırak;

Ali Bulaç 12- Ki Ben ona, 'alabildiğine çok mal’ (servet) verdim.

Ali Bulaç 13- Göz önünde-hazır çocuklar (verdim).

Ali Bulaç 14- Ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim.

Ali Bulaç 15- Sonra, daha arttırmam için tamah eder (doyumsuz istekte bulunur).

Ali Bulaç 16- Hayır; çünkü o, Bizim ayetlerimize karşı 'kesin bir inatçıdır.'

Ali Bulaç 17- Onu alabildiğine sarp-çetin bir yokuşa süreceğim.

Ali Bulaç 18- Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti.

Ali Bulaç 19- Kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

Ali Bulaç 20- Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

Ali Bulaç 21- Sonra bir baktı.

Ali Bulaç 22- Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti.

Ali Bulaç 23- Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı (istikbar).

Ali Bulaç 24- Böylece: 'Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür' dedi.

Ali Bulaç 25- 'Bu, bir beşer sözünden başkası değildir.'

Ali Bulaç 26- Onu Ben, cehenneme sürükleyip-atacağım.

Ali Bulaç 27- Cehennem (sakar) nedir, sen bilir misin?

Ali Bulaç 28- Ne alıkoyar, ne bırakır.

Ali Bulaç 29- Beşere delicesine susamıştır.

Ali Bulaç 30- Üzerinde ondokuz vardır.

Ali Bulaç 31- Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını inkâr edenler için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: 'Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?' İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir öğüttür.

Ali Bulaç 32- Hayır; aya andolsun,

Ali Bulaç 33- Dönüp gittiği zaman geceye,

Ali Bulaç 34- Ağardığı zaman sabaha,

Ali Bulaç 35- Gerçekten o, büyük (musibet)lerden biridir.

Ali Bulaç 36- Beşer (insan) için bir uyarıdır.

Ali Bulaç 37- Sizden öne geçmek veya geride kalmak isteyenler için.

Ali Bulaç 38- Her nefis, kazandıklarına karşılık bir rehinedir.

Ali Bulaç 39- Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.

Ali Bulaç 40- Onlar cennetlerdedirler; birbirlerine sorarlar.

Ali Bulaç 41- Suçlu-günahkarları;

Ali Bulaç 42- 'Sizi şu cehenneme sürükleyip-iten nedir?'

Ali Bulaç 43- Onlar: 'Biz namaz kılanlardan değildik' dediler.

Ali Bulaç 44- 'Yoksula yedirmezdik.'

Ali Bulaç 45- '(Batıla ve tutkulara) Dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik.'

Ali Bulaç 46- 'Din (hesap ve ceza) gününü yalan sayıyorduk.'

Ali Bulaç 47- 'Sonunda yakîn (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çattı.'

Ali Bulaç 48- Artık, şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz.

Ali Bulaç 49- Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?

Ali Bulaç 50- Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler;

Ali Bulaç 51- Arslandan korkup-kaçmışlar.

Ali Bulaç 52- Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

Ali Bulaç 53- Hayır; onlar şüphesiz ahiretten korkmuyorlar.

Ali Bulaç 54- Gerçek (şu ki), o (Kur'an,) elbette bir öğüttür.

Ali Bulaç 55- Artık kim dilerse, öğüt alıp-düşünür.

Ali Bulaç 56- Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar; takvanın sahibi (onu kabul etmeye ehil olan) O'dur, mağfiretin sahibi (bağışlamaya ehil olan da) O'dur.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa