Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı istedi.

Ali Bulaç 2- Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

Ali Bulaç 3- (Bu azab) Yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır.

Ali Bulaç 4- Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

Ali Bulaç 5- Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.

Ali Bulaç 6- Çünkü, gerçekten onlar, bunu uzak görüyorlar.

Ali Bulaç 7- Biz ise, onu yakın görüyoruz.

Ali Bulaç 8- Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün;

Ali Bulaç 9- Dağlar da (etrafa uçuşmuş) rengarenk yün gibi olacak.

Ali Bulaç 10- (Böyle bir günde) Hiç bir yakın dost bir yakın dostu sormaz.

Ali Bulaç 11- Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günahkar, o günün azabına karşılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister;

Ali Bulaç 12- Kendi eşini ve kardeşini,

Ali Bulaç 13- Ve onu barındıran aşiretini de;

Ali Bulaç 14- Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa.

Ali Bulaç 15- Hayır; (hiç biri kabul edilmez). Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir:

Ali Bulaç 16- Başın derisini kavurup-soyar.

Ali Bulaç 17- Yüz çevirip arkasını döneni çağırır-durur.

Ali Bulaç 18- (Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta olanı.

Ali Bulaç 19- Gerçekten, insan, 'bencil ve haris' olarak yaratıldı.

Ali Bulaç 20- Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar.

Ali Bulaç 21- Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder).

Ali Bulaç 22- Ancak namaz kılanlar hariç;

Ali Bulaç 23- Ki onlar, namazlarında süreklidirler.

Ali Bulaç 24- Ve onların mallarında belirli bir hak vardır:

Ali Bulaç 25- Yoksul ve yoksun olan(lar)için.

Ali Bulaç 26- Onlar, din gününü tasdik etmektedirler.

Ali Bulaç 27- Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.

Ali Bulaç 28- Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz.

Ali Bulaç 29- Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar;

Ali Bulaç 30- Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

Ali Bulaç 31- Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

Ali Bulaç 32- (Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

Ali Bulaç 33- Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır.

Ali Bulaç 34- Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.

Ali Bulaç 35- İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır.

Ali Bulaç 36- Şimdi inkâr edenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.

Ali Bulaç 37- Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

Ali Bulaç 38- Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor)?

Ali Bulaç 39- Hayır; doğrusu Biz onları bildikleri şeyden yarattık.

Ali Bulaç 40- Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz;

Ali Bulaç 41- Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarına getirip-değiştirmeye. Üstelik Bizim önümüze geçilemez.

Ali Bulaç 42- Şu halde sen, kendilerine vadedilen (azab) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp-oynasınlar, oyalansınlar.

Ali Bulaç 43- Kabirlerinden koşarcasına çıkarılacakları gün, sanki onlar dikili birşeye yönelmiş gibidirler.

Ali Bulaç 44- Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük' yüzlerini de bir zillet kaplamış; işte bu, kendilerine vadedilmekte olan (kıyamet ve azab) günüdür.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa