Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Vakıa (kesin bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman,

Ali Bulaç 2- Onun vukuuna (gerçekleşmesine artık) yalan diyecek yoktur.

Ali Bulaç 3- O aşağılatıcı, yücelticidir.

Ali Bulaç 4- Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı,

Ali Bulaç 5- Ve dağlar darmadağın olup ufalandığı,

Ali Bulaç 6- Derken toz duman halinde dağılıp-savrulduğu,

Ali Bulaç 7- Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman;

Ali Bulaç 8- İşte o 'Ashab-ı Meymene', ne (kutludur o) 'Ashab-ı Meymene'.

Ali Bulaç 9- 'Ashab-ı Meş'eme' ne (mutsuzdur o) 'Ashab-ı Meş'eme'.

Ali Bulaç 10- Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir.

Ali Bulaç 11- İşte onlar, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır.

Ali Bulaç 12- Nimetlerle-donatılmış cennetler içinde;

Ali Bulaç 13- Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden,

Ali Bulaç 14- Birazı da sonrakilerden.

Ali Bulaç 15- 'Özenle işlenmiş mücevher' tahtlar üzerindedirler.

Ali Bulaç 16- Karşılıklı yaslanmışlardır.

Ali Bulaç 17- Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır;

Ali Bulaç 18- Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehler,

Ali Bulaç 19- Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir.

Ali Bulaç 20- Arzulayıp-seçecekleri meyveler,

Ali Bulaç 21- Canlarının çektiği kuş eti.

Ali Bulaç 22- Ve iri gözlü huriler,

Ali Bulaç 23- Sanki saklı inciler gibi;

Ali Bulaç 24- Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere (onlara sunulur);

Ali Bulaç 25- Orada, ne 'saçma ve boş bir söz' işitirler, ne günaha sokma.

Ali Bulaç 26- Yalnızca bir söz (işitirler:) 'Selam, selam.'

Ali Bulaç 27- 'Ashab-ı Yemin', ne (kutludur o) 'Ashab-ı Yemin.'

Ali Bulaç 28- Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları),

Ali Bulaç 29- Üstüste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları,

Ali Bulaç 30- Yayılıp-uzanmış gölgeler,

Ali Bulaç 31- Durmaksızın akan su(lar);

Ali Bulaç 32- Ve (daha) birçok meyveler arasında,

Ali Bulaç 33- Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler).

Ali Bulaç 34- Yükseklere-kurulmuş döşekler (sedirler).

Ali Bulaç 35- Gerçek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa edip-yarattık.

Ali Bulaç 36- Onları hep bakireler olarak kıldık,

Ali Bulaç 37- Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt,

Ali Bulaç 38- 'Ashab-ı Yemin' olanlar için.

Ali Bulaç 39- (Bunların) Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden,

Ali Bulaç 40- Birçoğu da sonrakilerdendir.

Ali Bulaç 41- 'Ashab-ı Şimal', ne (mutsuzdur o) 'Ashab-ı Şimal.'

Ali Bulaç 42- Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su,

Ali Bulaç 43- Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler.

Ali Bulaç 44- Ki o, ne serindir, ne ferahlatıcı (kerim).

Ali Bulaç 45- Çünkü onlar, bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı.

Ali Bulaç 46- Onlar, büyük günah üzerinde ısrarlı davrananlardı.

Ali Bulaç 47- Ve derlerdi ki: 'Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuzda mı, gerçekten biz mi diriltilecekmişiz?'

Ali Bulaç 48- 'Önceden gelip-geçmiş atalarımız da mı?'

Ali Bulaç 49- De ki: 'Şüphesiz, öncekiler de ve sonrakiler de.'

Ali Bulaç 50- 'Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.'

Ali Bulaç 51- Sonra gerçekten siz, ey sapık olan yalanlayıcılar,

Ali Bulaç 52- Şüphesiz zakkum olan bir ağaçtan yiyeceksiniz.

Ali Bulaç 53- Böylece karınları(nızı) ondan dolduracaksınız.

Ali Bulaç 54- Onun üzerine de alabildiğine kaynar sudan içeceksiniz.

Ali Bulaç 55- Üstelik 'içtikçe susayan hasta develerin' içişi gibi içeceksiniz.

Ali Bulaç 56- İşte bu, onların din (hesap ve ceza) gününde şölenleridir.

Ali Bulaç 57- Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz?

Ali Bulaç 58- Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü?

Ali Bulaç 59- Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz miyiz?

Ali Bulaç 60- Sizin aranızda ölümü takdir eden Biziz ve Bizim önümüze geçilmiş değildir;

Ali Bulaç 61- (Yerinize) Benzerlerinizi getirip-değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde-inşa etme konusunda.

Ali Bulaç 62- Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ama öğüt alıp-düşünmeniz gerekmez mi?

Ali Bulaç 63- Şimdi ekmekte olduğunuz (tohum)u gördünüz mü?

Ali Bulaç 64- Onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz?

Ali Bulaç 65- Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar-kalırdınız.

Ali Bulaç 66- (Şöyle de sızlanırdınız:) 'Doğrusu biz, ağır bir borç altına girip-zorlandık.'

Ali Bulaç 67- 'Hayır, biz büsbütün yoksun bırakıldık.'

Ali Bulaç 68- Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü?

Ali Bulaç 69- Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz?

Ali Bulaç 70- Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık; şükretmeniz gerekmez mi?

Ali Bulaç 71- Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü?

Ali Bulaç 72- Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz (yarattınız), yoksa onu inşa eden Biz miyiz?

Ali Bulaç 73- Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma (konusu), hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık.

Ali Bulaç 74- Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

Ali Bulaç 75- Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim.

Ali Bulaç 76- Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir.

Ali Bulaç 77- Elbette bu, bir Kur'an-ı Kerim'dir.

Ali Bulaç 78- Saklanmış-korunmuş bir kitapta (yazılı)dır.

Ali Bulaç 79- Ona, temizlenip-arınmış olanlardan başkası dokunamaz.

Ali Bulaç 80- Alemlerin Rabbinden indirilmedir.

Ali Bulaç 81- Şimdi siz bu sözü mü hor görüp-küçümsüyorsunuz?

Ali Bulaç 82- Ve rızkınızı (Kur'an'dan yararlanma nimetini bırakıp onu) mutlaka yalan saymaktan ibaret mi kılıyorsunuz?

Ali Bulaç 83- Hele can boğaza gelip dayandığında,

Ali Bulaç 84- Ki o sırada siz (sadece) bakıp-durursunuz,

Ali Bulaç 85- Biz ona sizden daha yakınız; ancak görmezsiniz.

Ali Bulaç 86- İşte o vakit, eğer ceza görmeyecek iseniz,

Ali Bulaç 87- Eğer doğru söylüyor iseniz, onu, (çıkmakta olan canı) geri çevirsenize.

Ali Bulaç 88- Eğer o (ölecek kişi), yakın kılınan (mukarreb olan)lardan ise,

Ali Bulaç 89- Bu durumda rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle donatılmış cennet (onundur).

Ali Bulaç 90- Ve eğer 'Ashab-ı Yemin'den ise,

Ali Bulaç 91- Artık, 'Ashab-ı Yemin'den selam sana.

Ali Bulaç 92- Ve eğer o, yalanlayan sapıklardan ise,

Ali Bulaç 93- Artık (onun için) alabildiğine kaynar sudan bir şölen vardır.

Ali Bulaç 94- Ve çılgınca yanan ateşe bir atılma da.

Ali Bulaç 95- Şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden bir gerçektir (Hakku'l-Yakin).

Ali Bulaç 96- Öyleyse büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa