Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Rahman (olan Allah)

Ali Bulaç 2- Kur'an'ı öğretti.

Ali Bulaç 3- İnsanı yarattı.

Ali Bulaç 4- Ona beyanı öğretti.

Ali Bulaç 5- Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

Ali Bulaç 6- Bitki ve ağaç (O'na) secde etmektedirler.

Ali Bulaç 7- Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.

Ali Bulaç 8- Sakın mizanda 'haksızlık ve taşkınlık yapmayın.'

Ali Bulaç 9- Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

Ali Bulaç 10- Yere gelince, onu da (yaratılmış) varlıklar için alçalttı-koydu.

Ali Bulaç 11- Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var.

Ali Bulaç 12- Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.

Ali Bulaç 13- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 14- İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

Ali Bulaç 15- Cann'ı (cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarattı.

Ali Bulaç 16- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 17- O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

Ali Bulaç 18- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 19- Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

Ali Bulaç 20- İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

Ali Bulaç 21- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 22- İkisinden de inci ve mercan çıkar.

Ali Bulaç 23- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 24- Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur.

Ali Bulaç 25- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 26- (Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur;

Ali Bulaç 27- Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.

Ali Bulaç 28- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 29- Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan ister. O, her gün bir iştedir.

Ali Bulaç 30- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 31- Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

Ali Bulaç 32- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 33- Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak 'üstün bir güç (sultan)' olmaksızın aşamazsınız.

Ali Bulaç 34- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 35- İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de 'kurtulup-başaramazsınız.'

Ali Bulaç 36- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 37- Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;

Ali Bulaç 38- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 39- İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

Ali Bulaç 40- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 41- (Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Ali Bulaç 42- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 43- İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.

Ali Bulaç 44- Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar.

Ali Bulaç 45- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 46- Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

Ali Bulaç 47- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 48- Çeşit çeşit 'inceliklere ve güzelliklere' (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.

Ali Bulaç 49- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 50- İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

Ali Bulaç 51- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 52- İkisinde de her meyveden iki çift vardır.

Ali Bulaç 53- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 54- Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.

Ali Bulaç 55- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 56- Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bundan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

Ali Bulaç 57- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 58- Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

Ali Bulaç 59- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 60- İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?

Ali Bulaç 61- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 62- Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

Ali Bulaç 63- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 64- Alabildiğine yemyeşildirler.

Ali Bulaç 65- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 66- İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır.

Ali Bulaç 67- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 68- İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.

Ali Bulaç 69- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 70- Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

Ali Bulaç 71- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 72- Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.

Ali Bulaç 73- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 74- Bundan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

Ali Bulaç 75- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 76- Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.

Ali Bulaç 77- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ali Bulaç 78- Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa