Ana Sayfa

 
 

Aranacak kelime

Sure seçiniz


 

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla

Ali Bulaç 1- Tur'a andolsun.

Ali Bulaç 2- Satır (satır) dizili kitaba,

Ali Bulaç 3- Yayılmış ince deri üzerine;

Ali Bulaç 4- Ma'mur eve,

Ali Bulaç 5- Yükseltilmiş tavana,

Ali Bulaç 6- Kabarıp, tutuşan denize,

Ali Bulaç 7- Şüphesiz senin Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir.

Ali Bulaç 8- Onu uzaklaştırıp-engel olacak yoktur.

Ali Bulaç 9- O gün gök, sarsılıp çalkalanır.

Ali Bulaç 10- Ve dağlar (yerlerinden oynatan) bir yürüyüşle yürür.

Ali Bulaç 11- İşte o gün, yalanlayanların vay haline,

Ali Bulaç 12- Ki onlar, 'daldıkları saçma bir uğraşı' içinde oynayan-oyalananlardır.

Ali Bulaç 13- Cehennem ateşine, 'küçültücü bir sürüklenme ile ' sürüklenecekleri gün;

Ali Bulaç 14- (Onlara şöyle denir:) 'İşte sizin yalanladığınız ateş budur.'

Ali Bulaç 15- 'Bu da bir büyü mü, yoksa siz mi görmüyorsunuz.'

Ali Bulaç 16- 'Girin ona; artık ister sabredin, ister sabretmeyin. Sizin için birdir. Siz ancak, yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz.'

Ali Bulaç 17- Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nimet içindedirler;

Ali Bulaç 18- Rablerinin verdikleriyle 'sevinçli ve mutludurlar'. Rableri, kendilerini 'çılgınca yanan cehennemin' azabından korumuştur.

Ali Bulaç 19- 'Yaptıklarınızdan dolayı afiyetle yiyin ve için.'

Ali Bulaç 20- Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Ve Biz onları iri-ceylan gözlü hurilerle evlendirmişiz.

Ali Bulaç 21- İman edenler ve zürriyetleri kendilerini imanda izleyenler; Biz onların zürriyetlerini de olara katıp-ekledik. Amellerinden hiç bir şeyi eksiltmedik. Her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehindir.

Ali Bulaç 22- Onlara, istek duyup-arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verdik.

Ali Bulaç 23- Orada bir kadeh kapışır-çekişirler ki, onda ne 'boş ve saçma bir söz', ne günaha sokma vardır.

Ali Bulaç 24- Kendileri için (hizmet eden) civanlar, etrafında dönüp dolaşırlar; sanki (her biri) 'sedefte saklı inci gibi tertemiz, pırıl pırıl.'

Ali Bulaç 25- Birbirlerine yönelip karşılıklı sorarlar;

Ali Bulaç 26- Dediler ki: 'Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın akrabalarımız) içinde endişe edip-korkardık.'

Ali Bulaç 27- 'Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azabdan korudu.'

Ali Bulaç 28- 'Şüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir.'

Ali Bulaç 29- Şu halde sen, öğüt verip-hatırlat; çünkü sen, Rabbinin nimetiyle ne kahinsin, ne mecnun.

Ali Bulaç 30- Yoksa onlar: 'Bir şairdir, biz ona zamanın (getireceği) felaketleri gözlüyoruz' mu diyorlar?

Ali Bulaç 31- De ki: 'Siz gözetleyedurun; çünkü ben de sizinle birlikte gözetleyenlerdenim.'

Ali Bulaç 32- Yoksa bunu kendilerine saçma-akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir?

Ali Bulaç 33- Yoksa: 'Onu kendisi uydurup-söyledi' mi diyorlar? Hayır; onlar iman etmiyorlar.

Ali Bulaç 34- Şu halde, eğer doğru söylüyor iseler, benzeri bir söz getirsinler.

Ali Bulaç 35- Yoksa onlar, hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi?

Ali Bulaç 36- Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır; onlar, kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.

Ali Bulaç 37- Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa üstün güç (her şeyin denetim ve yönetim) sahipleri kendileri midir?

Ali Bulaç 38- Yoksa onların bir merdivenleri mi var (ki) onunla (yükselip en yüce makamda konuşulanları) dinliyorlar? Öyleyse, dinleyenleri açık bir delil getirsin.

Ali Bulaç 39- Yoksa kızlar O'nun da, erkek-çocuklar sizin mi?

Ali Bulaç 40- Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun ki, haksız bir borçtan dolayı ağır bir yük altındalar?

Ali Bulaç 41- Yoksa gayb (bilgisi) onların katında mıdır, böylece yazıp-duruyorlar?

Ali Bulaç 42- Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat (asıl) o inkâr edenler hileli-düzene düşecek olanlardır.

Ali Bulaç 43- Yoksa onların, Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah, onların şirk koştuklarından yücedir.

Ali Bulaç 44- Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile: 'Üst üste yığılmış bir buluttur' derler.

Ali Bulaç 45- Öyleyse sen onları (en dayanılmaz azabla) çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak.

Ali Bulaç 46- O gün, ne hileli-düzenleri kendilerine herhangi bir şeyle yarar sağlayacak, ne yardım görecekler.

Ali Bulaç 47- Şüphesiz zulmedenlere bundan önce de bir azab vardır; ancak onların çoğu bilmiyorlar.

Ali Bulaç 48- Artık, Rabbinin hükmüne sabret; çünkü gerçekten sen, gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et.

Ali Bulaç 49- Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardından da O'nu tesbih et.

 
 
   
1 Fatiha Suresi | 2 Bakara Suresi | 3 Ali İmran Suresi | 4 Nisa Suresi | 5 Maide Suresi | 6 En'am Suresi | 7 A'raf Suresi | 8 Enfal Suresi | 9 Tevbe Suresi | 10 Yunus Suresi | 11 Hud Suresi | 12 Yusuf Suresi | 13 Rad Suresi | 14 İbrahim Suresi | 15 Hicr Suresi | 16 Nahl Suresi | 17 İsra Suresi | 18 Kehf Suresi | 19 Meryem Suresi | 20 Ta-Ha Suresi | 21 Enbiya Suresi | 22 Hac Suresi | 23 Müminun Suresi | 24 Nur Suresi | 25 Furkan Suresi | 26 Şuara Suresi | 27 Neml Suresi | 28 Kasas Suresi | 29 Ankebut Suresi | 30 Rum suresi | 31 Lokman Suresi | 32 Secde Suresi | 33 Ahzab Suresi | 34 Sebe Suresi | 35 Fatır Suresi | 36 Ya-sin Suresi | 37 Saffat Suresi | 38 Sad Suresi | 39 Zümer Suresi | 40 Mümin Suresi | 41 Fussilet Suresi | 42 Şura Suresi | 43 Zühruf Suresi | 44 Dühan Suresi | 45 Casiye Suresi | 46 Ahkaf Suresi | 47 Muhammed Suresi | 48 Fetih Suresi | 49 Hucurat Suresi | 50 Kaf Suresi | 51 Zariyat Suresi | 52 Tur Suresi | 53 Necm Suresi | 54 Kamer Suresi | 55 Rahman Suresi | 56 Vakıa Suresi | 57 Hadid Suresi | 58 Mücadile Suresi | 59 Haşr Suresi | 60 Mümtehine Suresi | 61 Saff Suresi | 62 Cumua Suresi | 63 Münafıkun Suresi | 64 Teğabün Suresi | 65 Talak Suresi | 66 Tahrim Suresi | 67 Mülk Suresi | 68 Kalem Suresi | 69 Hakka Suresi | 70 Mearic Suresi | 71 Nuh Suresi | 72 Cin Suresi | 73 Müzzemmil Suresi | 74 Müddesir Suresi | 75 Kıyamet Suresi | 76 İnsan Suresi | 77 Mürselat Suresi | 78 Nebe Suresi | 79 Naziat Suresi | 80 Abese Suresi | 81 Tekvir Suresi | 82 İnfitar Suresi | 83 Mutaffifin Suresi | 84 İnşıkak Suresi | 85 Büruc Suresi | 86 Tarık Suresi | 87 A'la Suresi | 88 Ğaşiye Suresi | 89 Fecr Suresi | 90 Beled Suresi | 91 Şems Suresi | 92 Leyl Suresi | 93 Duha Suresi | 94 İnşirah Suresi | 95 Tın Suresi | 96 Alak Suresi | 97 Kadir Suresi | 98 Beyyine Suresi | 99 Zilzal Suresi | 100 Adiyat Suresi | 101 Kaaria Suresi | 102 Tekasür Suresi | 103 Asr Suresi | 104 Hüzeme Suresi | 105 Fil Suresi | 106 Kureyş Suresi | 107 Maun Suresi | 108 Kevser Suresi | 109 Kafirun Suresi | 110 Nasr Suresi | 111 Tebbet Suresi | 112 İhlas Suresi | 113 Felak Suresi | 114 Nas Suresi
 

Ana Sayfa